DeRuyterhof Ondernemerscoaching * Advies *Mediation

Ervaring in het ondernemersvak en visie op ondernemerschap

Gebiedspilot Breedschot


"Bottum-up" gebiedsvisie:


Hoe zien we samen de toekomst van ons gebied?


Rol gebiedsregisseur


De gebiedsregisseur stimuleert deelname van stakeholders aan het proces.


Hij ziet er op toe dat ieders belangen gerespecteerd worden en bewaakt het gezamenlijke belang van het gebied.


Hij helpt initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden voor verbinding en kansen en bewaakt het proces.


Vragen?


info@deruyterhof.nl


06 22 99 54 14

 
 
 
 
foto www.tekstanders.nl

foto

tekstanders.nl

  • info@deruyterhof.nl
  • 06 22 99 54 14
deruyterhof
deruyterhof
deruyterhof
deruyterhof